ID Service Rate per 1000 Min order Max order

فالوور اینستاگرام

5 فالوور سرور نقره ای میکس ایرانی 6,000 ﷼ 100 1000000
نام سرویس:فالوور سرورنقره ای میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین8الی 15کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:200k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
4 فالوور اسپید میکس ایرانی🚀🚀 6,800 ﷼ 1000 1000000
نام سرویس:فالوور سرور اسپید میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6900ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 100کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:5میلیون فالوور

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
63 فالوور سرور یاقوت ۶۰ درصد ایرانی پیشنهادی 12,900 ﷼ 100 10000
فالوور سرور یاقوت
کیفیت:۶۰ درصد ایرانی
سرعت: روزانه میانگین ۵کا
ریزش: ۵الی ۱۰ درصد
پشتیبانی و ضمانت صفر تا صد سرویس توسط سایت فالوریها
62 فالوور گلد میکس ایرانی-سرعت بالا 9,000 ﷼ 100 50000
37 فالوور میکس ایرانی با ۵۰% هدیه واقعی😃 9,500 ﷼ 100 500000
35 فالوور سرور اژدها پر سرعت میکس ایرانی 13,000 ﷼ 50 400000
نام سرویس:فالوور سرور اسیا میکس ایرانی سرعت متوسط
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=7500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 100کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:3میلیون فالوور

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
1 فالوور سرور هیولا میکس ایرانی با کیفیت 11,000 ﷼ 200 20000
نام سرویس:فالوور سرور هیولا میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=8000ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 70کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:2میلیون فالوور

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
34 فالوور جبران ریزش ۳۰ روزه- اختصاصی برای اولین بار در ایران توسط فالوریها 13,000 ﷼ 100 500000
فالوور با جبران ریزش ۳۰ روزه اختصاصی برای اولین بار توسط فالوریها

فالوور میکس ایرانی می باشد
سرعت روزانه بین ۵ تا ۱۰ کا

توضیحات مهم: بعد از ثبت سفارش فالوور تا ۳۰ روز هر چقدر ریزش کند سایت فالوریها ان را جبران می کند

جبران ریزش چگونه هستا؟ بعد از مدت ۳۰ روز دکمه ای کنار سفارش شما فعال می شود که به مدت ۲۴ ساعت قبل از ۳۰ روز به شما نشان می دهد تا پس از ۲۴ ساعت بر روی ان کلیک کنید و با کلیک هرچقدر فالوور ریزش کرده باشد جبران می شود جبران ریزش بدون دخالات شخص بوده و خودکار با زدن دکه توسط شما انی انجام می شود
20 فالوور سلطان میکس(سرعت۳۰ت۵۰کا روزانه) 13,000 ﷼ 200 25000
نام سرویس:فالوور سرور سلطان میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 50کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:500k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
8 فالوور با کیفیت90درصد ایرانی+۱۰درصد هدیه(پیشنهادی) 18,000 ﷼ 100 20000
نام سرویس:فالوور با کیفیت ایرانی ۹۰ درصد پینهادی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=13500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین5الی 7کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌۹۰درصد ایرانی
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:50k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
29 فالور ۱۰۰درصد پروفایل‌دار ایرانی+هدیه😍❤ 21,000 ﷼ 100 10000
فالوور ۱۰۰درصد ایرانی

ریزش:۱۰ درصد

هدیه در هر سفارش: ۱۰ درصد

سرعت:بسته به سفارشات روزانه بین ۲تا ۱۰کا

قادر به ارسال بر روی پیج خصوصی
استارت زیر ۱۰ ثانیه

ظرفیت برای یک پیج صد کا موقتا و در حال ارتقا

کیفیت سرویس : بسیار بالا و ایرانی خالص

ضمانت سرویس مادام العمر هم از لحاظ ریزش و هم از لحاظ اینکه کیفیت هرگز کاهش نیابد

پایداری سرور نیز مادام‌العمر می باشد تا زمانی که اینستاگرام پابرجاست

پشتیبانی سرویس صفر تا صد توسط فالوریها
70 فالوور vip ایرانی 75,000 ﷼ 100 30000
87 فالوور فول ایرانی فول پروف و لایک زن❤💯 45,000 ﷼ 100 20000
فالوور فول ایرانی فول پروف و لایک زن

ریزش:۱۰ درصد

هدیه در هر سفارش: ۱۰ درصد

سرعت:بسته به سفارشات روزانه بین ۲تا ۱۰کا

قادر به ارسال بر روی پیج خصوصی
استارت زیر ۱۰ ثانیه

ظرفیت برای یک پیج ۵۰ کا موقتا و در حال ارتقا

کیفیت سرویس : بسیار بالا و ایرانی خالص و لایک زن

ضمانت سرویس مادام العمر هم از لحاظ ریزش و هم از لحاظ اینکه کیفیت هرگز کاهش نیابد

پایداری سرور نیز مادام‌العمر می باشد تا زمانی که اینستاگرام پابرجاست

پشتیبانی سرویس صفر تا صد توسط فالوریها
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

لایک اینستاگرام

19 لایک میکس سرعتی(سرعت روزانه بالای ۱۰۰ کا) 2,100 ﷼ 20 100000
نام سرویس:لایک میکس سرعتی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین80الی 150کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:5میلیون لایک

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
7 لایک اسپید میکس سرعتی 1,990 ﷼ 20 100000
نام سرویس:لایک سرور اسپید سرعتی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=3500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین50الی 100کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:5میلیون لایک کننده

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
2 لایک سرور سلطان میکس ایرانی با کیفیت 6,000 ﷼ 50 10000
نام سرویس:لایک سرور سلطان میکس ایرانی با کیفیت
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6000ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین10الی30کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:500k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
89 لایک ۹۰ درصد ایرانی 8,000 ﷼ 50 30000
90 لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار-سرعت متوسط 9,000 ﷼ 50 20000
3 لایک فول ایرانی با کیفیت پروفایل دار 9,500 ﷼ 50 30000
نام سرویس:لایک فول پروف ایرانی با کیفیت پروفایل دار
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=9800ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین5الی 10کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌ایرانی
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:100k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
64 لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار-سرعت بالا 10,000 ﷼ 50 20000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

کامنت اینستاگرام

10 کامنت تعریف و تمجید از شخص 12,500 ﷼ 5 170
11 کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی 12,500 ﷼ 5 149
12 کامنت تبریک عمومی 12,500 ﷼ 5 80
13 کامنت سلام و احوال پرسی 12,500 ﷼ 5 82
14 کامنت تبریک تولد 12,500 ﷼ 5 86
15 کامنت تعریف از پست علمی 12,500 ﷼ 5 130
36 کامنت با متن دلخواه شما 15,900 ﷼ 10 5000
59 کامنت تسلیت 12,500 ﷼ 5 27
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو ویدیو(فیلم) اینستاگرام

6 ویو سریع ایرانی 390 ﷼ 250 1000000
33 ویو پست سرعتی 366 ﷼ 50 1000000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو استوری اینستاگرام

9 ویو استوری سریع و پایدار 2,800 ﷼ 100 25000
23 ویو استوزی پایدار همه استوری ها 1,650 ﷼ 20 100000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو لایو اینستاگرام

61 لایو به مدت ۶۰ دقیقه 390,000 ﷼ 20 2000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

امار اینستاگرام{ریچ و ایمپریشن,بازدید پروفایل,اکسپلور,سیو}

22 سیو پست اینستاگرام 50 ﷼ 25 15000
24 ریچ+ایمپریشن 887 ﷼ 50 100000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

تبلیغات

28 ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه و بازخورد عالی 80,000 ﷼ 500 100000
این سرویس ویژه بهترین گزینه برای دیده شدن پست شما میباشد
آبدیت شده بر اساس پارامتر های 2021 و الگوریتم جدید اینستاگرام
اشما با استفاده از این سرویس به صورت 100% واقعی و ایرانی میباشد میتوانید یک قدم به اکسپلور نزدیک شودی

بر اساس الگوریتم جدید اینستاگرام : تاثیر اشتراک گذاشتن پست بسیار بالا هست

شیوه کار » ما پست شما را به تعداد دلخواه ورودی شما به فالوور های فعال!! پیج های فعال ایرانی واینر ها ارسال میکنیم که علاوه بر بالا رفتن 100% واقعی اشتراک گذاری پست شما ورودی بالایی هم به پیج دریافت میکنید و برای پیج شما بسیار عملکرد مثیبتی محسوب میشود

نکته> پست توسط یوزر های کاملا ایرانی و خانم فعال برای کاریران ارسال میشود
نکته: :بازدهی این سرویس بسیار به جذابیت پست و محتوای شما بستگی دارد


یک قدم تا اکسپلور
پشتیبانی از IGTV - و تمام نوع پست

لینک پست مورد نظر وارد کنید
80 SAEED 1,000 ﷼ 100 20000
81 J 100😍 1 ﷼ 100 25000
82 J yagh 1 ﷼ 100 30000
84 Saeed j 1000 9,000 ﷼ 1000 500000
85 Saeed j 100 8,000 ﷼ 100 20000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

خدمات ویو تلگرام

45 نمایش پست تلگرام | 1 پست آخر 400 ﷼ 20 10000000
46 نمایش پست تلگرام | 5 پست آخر 1,808 ﷼ 20 10000000
47 نمایش پست تلگرام | 10 پست آخر 3,500 ﷼ 20 10000000
48 نمایش پست تلگرام | 20 پست آخر 6,900 ﷼ 20 10000000
49 نمایش پست تلگرام | 30 پست آخر 9,500 ﷼ 20 10000000
50 نمایش پست تلگرام | 40 پست آخر 14,000 ﷼ 50 10000000
51 نمایش پست تلگرام | 50 پست آخر | ارزان 15,500 ﷼ 50 10000000
52 نمایش پست تلگرام - 100 پست آخر 32,000 ﷼ 20 10000000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

💚 Private

30 cm 1,000,000 ﷼ 100 4500
39 neshom7000 7,000 ﷼ 100 200000
38 استاتوس 100,000 ﷼ 100 500000
65 F.18 15,000 ﷼ 100 20000
67 Like ki 6,000 ﷼ 100 20000
68 F nast 18,000 ﷼ 100 50000
71 Test hadi 1,000 ﷼ 100 1000
73 f nah 14,000 ﷼ 100 20000
74 n nah 6,000 ﷼ 100 10000
76 F S ABA 20,000 ﷼ 100 15000
77 F gol 12,000 ﷼ 100 25000
78 F gol21111111 20,000 ﷼ 100 30000
79 Digi private 20,000 ﷼ 100 35000
83 F Kia ary 22,000 ﷼ 100 5000
86 L ABA S 7,000 ﷼ 50 20000
88 F 5p moha 35,000 ﷼ 100 35000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

فالوور توییتر

44 فالوور با جبران ریزش توییتر جبران ریزش ۳۰ روزه 128,017 ﷼ 100 200000
دنبال کنندگان مختلط توییتر
ریزش کم
حداکثر: 200 هزار
شارژ مجدد 30 روزه
10-20 هزار در روز
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو توییتر

53 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل 338 ﷼ 500 5000000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

تمام خدمات تیک تاک(فالو لایک کامنت ویو)

54 بازدید ویدیو تیک تاک 847 ﷼ 1000 100000000
55 لایک تیک تاک 15,669 ﷼ 100 40000
مقدار باید مضرب 100 باشد. مثال 100,200,300,400.500.1000 مانند این در غیر این صورت سفارش لغو خواهد شد
فوری 10-5 دقیقه
5-10 هزار در روز
بدون ریزش
پروفایل خوب
56 کامنت دلخواه تیک تاک 325,671 ﷼ 5 1000
57 لایک تیک تاک با ۳۰ روز جبران ریزش 62,952 ﷼ 20 50000
58 فالوور تیک تاک با جبران ریزش ۳۰ روزه 70,555 ﷼ 100 200000
شروع: 0-3 ساعت
سرعت: 5k-10k در روز
کیفیت: HQ
پر کردن مجدد: 15 روز
پیوند: پیوند یا نام کاربری پروفایل Tiktok

لغو/جزئی ممکن است