ID Service Rate per 1000 Min order Max order

فالوور اینستاگرام

140 فالوور با جبران ریزش ۳۰ روزه تضمینی-کیفیت بالا- سرعت بالا- باضمانت کامل جبرانی🔥🔥 5,000 ﷼ 100 4000000
4 🔻فالوور اسپید میکس ایرانی🚀🚀 [کیفیت عالی] [سرعت +20k روزانه] [ریزش 20درصد] [ظرفیت 4m] 5,900 ﷼ 1000 4000000
نام سرویس:فالوور سرور اسپید میکس ایرانی
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین5تا20کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:5میلیون فالوور

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
5 🔻فالوور سرور نقره ای میکس ایرانی [کیفیت عالی] [سرعت +10k] [ریزش 20 درصد] [ظرفیت 1m] 6,000 ﷼ 100 1000000
نام سرویس:فالوور سرورنقره ای میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین8الی 15کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:200k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
62 🔻فالوور گلد میکس ایرانی [کیفیت عالی] [سرعت +8k روزانه ] [ریزش 20 درصد] [ظرفیت 500k] 7,000 ﷼ 1000 1000000
37 🔻فالوور میکس ایرانی [کیفیت عالی] [سرعت +10k] [ریزش 20 درصد] [ظرفیت 800k] [50 درصد هدیه]🤩 8,500 ﷼ 100 800000
126 🔻فالوور میکس [کیفیت خوب] [سرعت +100k روزانه] [جبران ریزش ۹۰ روز خودکار] [ظرفیت 2m] 8,900 ﷼ 10 200000
129 🔻فالوور میکس جبرانی یکساله [کیفیت خوب] [سرعت +100k روزانه] [جبران ریزش تا یکسال] [ظرفیت 2m]🔥🔥 9,500 ﷼ 100 900000
فالوور با جبران ریزش یکساله
کیفیت: عالی
سرعت: بالای ۱۰۰کا روزانه
ظرفیت برای هر پیج : ۱۰ میلیون فالوور
ضمانت:تا ۹۰ روز جبران ریزش از طریق دکمه و سپس ارسال تیکت جهت جبران ریزش

ضمانت ریزش تا یکسال کامل

پشتیبانی صفر تا صد توسط فالوریها
34 🔻فالوور میکس اختصاصی فالوریها [کیفیت عالی] [سرعت +15k روزانه] [جبران ریزش 30 روزه] [ظرفیت 3m] 11,000 ﷼ 10 1000000
فالوور با جبران ریزش ۳۰ روزه اختصاصی برای اولین بار توسط فالوریها

فالوور میکس ایرانی می باشد
سرعت روزانه بین ۵ تا ۱۰ کا

توضیحات مهم: بعد از ثبت سفارش فالوور تا ۳۰ روز هر چقدر ریزش کند سایت فالوریها ان را جبران می کند

جبران ریزش چگونه هستا؟ بعد از مدت ۳۰ روز دکمه ای کنار سفارش شما فعال می شود که به مدت ۲۴ ساعت قبل از ۳۰ روز به شما نشان می دهد تا پس از ۲۴ ساعت بر روی ان کلیک کنید و با کلیک هرچقدر فالوور ریزش کرده باشد جبران می شود جبران ریزش بدون دخالات شخص بوده و خودکار با زدن دکه توسط شما انی انجام می شود
130 🔻فالوور ۵۰ درصد ایرانی[کیفیت خوب][سرعت +10k روزانه][ریزش20درصد][ظرفیت1 میلیون] 15,000 ﷼ 100 20000
35 🔻فالوور سرور اژدها [کیفیت میکس ایرانی] [سرعت +10k] [ریزش 25درصد] [ظرفیت 2m] 16,900 ﷼ 50 400000
نام سرویس:فالوور سرور اسیا میکس ایرانی سرعت متوسط
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 100کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:3میلیون فالوور

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
1 🔻فالوور سرور هیولا میکس ایرانی با کیفیت 17,000 ﷼ 200 20000
نام سرویس:فالوور سرور هیولا میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=8000ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 70کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:2میلیون فالوور

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
20 🔻فالوور سلطان [کیفیت میکس با کیفیت] [سرعت +10k] [ریزش 20 درصد] [ظرفیت 3m] 18,500 ﷼ 100 20000
نام سرویس:فالوور سرور سلطان میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 50کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:500k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

لایک اینستاگرام

7 🔻لایک اسپید میکس سرعتی ارسال برای همه نوع پست(ریلز،ای جی‌تی وی،تی وی، معمولی) 1,700 ﷼ 2 400000
نام سرویس:لایک سرور اسپید سرعتی
پشتیبانی از تمام پست های ریلز، ای جی تی وی، نی وی، پست معمولی
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین50الی 100کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس کیفیت بالا
ریزش به ازای هزار عدد: زیر10درصد
ظرفیت برای پست:5میلیون لایک کننده

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابطال می شود
125 🔻لایک میکس سرعتی با 45 روز جبران ریزش(سرعت روزانه بالای50k)♻️ 2,800 ﷼ 100 100000
سرویس لایک با جبران ریزش ۴۵ روزه

کیفیت:عالی
سرعت: روزانه 50kتا100k
ریزش زیر10 درصد
پشتیبانی صفر تا صد توسط فالوریها
19 🔻لایک میکس سرعتی(سرعت روزانه بالای ۱۰۰ کا) 3,500 ﷼ 10 200000
نام سرویس:لایک میکس سرعتی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین80الی 150کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:5میلیون لایک

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
2 🔻لایک سرور سلطان میکس ایرانی با کیفیت 6,000 ﷼ 50 10000
نام سرویس:لایک سرور سلطان میکس ایرانی با کیفیت
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6000ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین10الی30کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:500k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

کامنت اینستاگرام

10 🔻کامنت تعریف و تمجید از شخص 12,500 ﷼ 5 170
11 🔻کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی 12,500 ﷼ 5 149
12 🔻کامنت تبریک عمومی 12,500 ﷼ 5 80
13 🔻کامنت سلام و احوال پرسی 12,500 ﷼ 5 82
14 🔻کامنت تبریک تولد 12,500 ﷼ 5 86
15 🔻کامنت تعریف از پست علمی 12,500 ﷼ 5 130
36 🔻کامنت با متن دلخواه شما 15,900 ﷼ 10 10000
59 🔻کامنت تسلیت 12,500 ﷼ 5 27
106 🔻کامنت فول ایرانی فعال و واقعی تضمینی😍🎖️ 350,000 ﷼ 200 3000
شگفت انگیزترین کامنت ایرانی واقعی واقعی

کامنت کاملا ایرانی و فعال و همچنین واقعی بدون یک عدد فیک😍😍
استارت بین ۱۲ نهایت ۲۴ ساعت ✅
سرعت ارسال روزانه:5000عدد
ظرفیت کل برای یک پست: 5000

ضمانت: کاملا ایرانی فعال و واقعی تضمینی

کامنت رندم براساس نوع پست شما می باشد
اگر تسلیت باشد کامنت های تسلیت توسط کاربران فعال و واقعی زیر پست شما کامنت خواهد شد و اگر موضوع دیگری باشد بر همان اساس گذاشته خواهد شد

پشتیبانی صفر تا صد توسط سايت فالوریها
این سرویس نرم افزاری نمی باشد و کاملا انسان واقعی می باشند
مشابه سرویس در جای دیگر پیدا نخواهید کرد✅
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو ویدیو(فیلم) اینستاگرام

6 🔻ویو سریع ایرانی پشتیبانی از پست معمولی و( 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬 - 𝐈𝐆𝐓𝐕 -TV ) 150 ﷼ 100 5000000
ویو سریع ایرانی
استارت: آنی زیر ۱۰ ثانیه
کیفیت: عالی
ریزش صفر
سرعت: 500k بر ساعت 😍
پشتیبانی از تمام نوع پست ها ریلز،تی وی،ای جی تی وی،پست معمولی


پشتیبانی صفر تا صد توسط فالوریها
33 🔻ویو پست سرعتی 2,500 ﷼ 100 2000000
110 🔻ویو اضطرایی سرعت خوب 2,700 ﷼ 100 2000000
114 🔻ویو پایدار در شرایط محدودیت ها فعلی ! 3,400 ﷼ 100 25000000
124 ویو سرور اسپید-پشتیبانی از تمام پست ها ریلز،معمولی،igtv 1,311 ﷼ 100 1000000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو لایو اینستاگرام

31 ویو لایو به مدت ۳۰ دقیقه 350,000 ﷼ 20 5000
نحوه ثبت سفارش صحیح:

ابتدا لایو را شروع کنید بعد از اینکه لایو شروع شد با دستگاه دیگری سفارش را از پنل فالوریها ثبت کنید
لایو نباید استوپ شود. در صورت استوپ، ویو کننده ها میپرند و هزینه قابل برگشت نیست
پیج باید پابلیک یعنی باز باشد
فقط و فقط آیدی پیج را وارد کنید مثلا saeed
استارت 1 الی 2 دقیقه پس از ثبت سفارش

در صورتی که حتی یکی از موارد بالا را رعایت نشود ویو ارسال نمیشود و به هیچ عنوان وجه پرداختی شما برگشت نمیخورد

ویو کننده ها خارجی اند و به مدت 30 دقیقه لایو شما را تماشا میکنن
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

امار اینستاگرام{ریچ و ایمپریشن,بازدید پروفایل,اکسپلور,سیو}

22 🔻سیو پست اینستاگرام همیشه فعال و سریع 950 ﷼ 20 5000
24 🔻ریچ+ایمپریشن 1,560 ﷼ 50 50000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

تبلیغات برای جذب فالوور هدفمند و فعال

28 🔻ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه و بازخورد عالی 55,000 ﷼ 500 100000
این سرویس ویژه بهترین گزینه برای دیده شدن پست شما میباشد
آبدیت شده بر اساس پارامتر های 2021 و الگوریتم جدید اینستاگرام
اشما با استفاده از این سرویس به صورت 100% واقعی و ایرانی میباشد میتوانید یک قدم به اکسپلور نزدیک شودی

بر اساس الگوریتم جدید اینستاگرام : تاثیر اشتراک گذاشتن پست بسیار بالا هست

شیوه کار » ما پست شما را به تعداد دلخواه ورودی شما به فالوور های فعال!! پیج های فعال ایرانی واینر ها ارسال میکنیم که علاوه بر بالا رفتن 100% واقعی اشتراک گذاری پست شما ورودی بالایی هم به پیج دریافت میکنید و برای پیج شما بسیار عملکرد مثیبتی محسوب میشود

نکته> پست توسط یوزر های کاملا ایرانی و خانم فعال برای کاریران ارسال میشود
نکته: :بازدهی این سرویس بسیار به جذابیت پست و محتوای شما بستگی دارد


یک قدم تا اکسپلور
پشتیبانی از IGTV - و تمام نوع پست

لینک پست مورد نظر وارد کنید
116 🔻منشن لیست افراد لایک کننده یک پست در زیر پست شما 150,000 ﷼ 1000 500000
بهترین کیفیت فالوور واقعی و هدفمند اختصاصی سایت فالوریها
پاسخ کلیه سوالات شما در یک کلیپ ویدیو در کانال فالوریها

و همچنین در ویدیو اپارات
برای مشاهده بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://aparat.com/v/KqN6a

---------------------------------------------------------------------------------------------------
اموزش ثیت لینک:
نمونه لینک ثبت شده به فرم زیر
:post hadaf
https://www.instagram.com/p/C67gjkdfdsf-FEJL/
-------
:post man
https://www.instagram.com/p/Cee6viBDOKM/

post hadaf:یعنی پستی که میخواهید از لایک کننده های این پست افراد استخراج شوند
post man : یعنی پستی که میخواهید کسانی که استخراج شده اند در زیر این پست منشن شوند

دقت کنید پستی که برای جمع اوری و استخراج کاربران لایک کننده ارسال میکنید حتما بیشتر از ۱۰۰۰ نفر لایک کننده داشته باشد

و در بخش تعداد می توانید براساس نیاز خود سفارش دهید که ایا ۱۰۰۰ نفری که لایک کردن جمع اوری بشن یا ۱۰ هزار و یا ۱۰۰ هزار این رقم را در بخش تعداد وارد میکنید

استارت سفارش بین ۱۲تا ۲۴ ساعت ممکن است بسته به سفارشات طول بکشد پس لطفا صبور باشید
امار هم کاملا مشخص هست یعنی ۱۰۰۰ عدد سفارش دهید ۱۰۰۰ نفر تگ می شودند هر کدام به صوریک یک تگ و یک کامنت
117 🔻منشن لیست افراد یک پیج در زیر پست شما 150,000 ﷼ 1000 500000
بهترین کیفیت فالوور واقعی و هدفمند اختصاصی سایت فالوریها
پاسخ کلیه سوالات شما در یک کلیپ ویدیو در کانال فالوریها

و همچنین در ویدیو اپارات
برای مشاهده بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://aparat.com/v/KqN6a
---------------------------------------------------------------------------------------------------
اموزش ثیت لینک:
نمونه لینک ثبت شده به فرم زیر
:page hadaf
https://www.instagram.com/serna_amini/
-------
:post man
https://www.instagram.com/p/CeerdvvfhbdaiBDOKM/

page hadaf:یعنی پیجی که میخواهید فالورهای ان پیج استخراج شوند
post man : یعنی پستی که میخواهید کسانی که استخراج شده اند در زیر این پست منشن شوند

دقت کنید پستی که برای جمع اوری و استخراج کاربران یک پیج که ارسال میکنید حتما بیشتر از ۱۰۰۰ نفر دنبال کننده داشته باشد

و در بخش تعداد می توانید براساس نیاز خود سفارش دهید که ایا ۱۰۰۰ نفری که لایک کردن جمع اوری بشن یا ۱۰ هزار و یا ۱۰۰ هزار این رقم را در بخش تعداد وارد میکنید

استارت سفارش بین ۱۲تا ۲۴ ساعت ممکن است بسته به سفارشات طول بکشد پس لطفا صبور باشید
امار هم کاملا مشخص هست یعنی ۱۰۰۰ عدد سفارش دهید ۱۰۰۰ نفر تگ می شودند هر کدام به صوریک یک تگ و یک کامنت
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

خدمات تلگرام

45 🔻نمایش پست تلگرام | 1 پست آخر 800 ﷼ 100000 10000000
46 نمایش پست تلگرام | 5 پست آخر 2,900 ﷼ 20 10000000
47 نمایش پست تلگرام | 10 پست آخر 4,500 ﷼ 20 10000000
48 نمایش پست تلگرام | 20 پست آخر 9,800 ﷼ 20 10000000
120 ممبر هیدن تلگرام واقعی برای کانال ایرانی سرور طلایی 20,000 ﷼ 1000 20000
ممبر کانال تلگرام
استارت روزانه سفلرشات توسط پشتیبان
در صورتی که نیاز به شات شروع و پایان داشتید نیز برای شما ارسال خواهد شد
ظرفیت برای هر کانال ۱۵ الی ۲۰کا
سرعت متوسط روزانه ۱۰کا به دلیل محدودیت

ثبت برای کانال های زیر ۱۵۰کا فول ظرفیت داریم

برای کانال بالای ۱۵۰کا هزینه بیشتر خواهد شد
96 ممبر تلگرام واقعی برای کانال با شماره سازنده ایران 27,000 ﷼ 1000 500000
51 نمایش پست تلگرام | 50 پست آخر | ارزان 19,000 ﷼ 50 10000000
52 نمایش پست تلگرام - 100 پست آخر 32,000 ﷼ 20 10000000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

💚 Private

112 🔻سرور میکس فوق سرعتی [کیفت خوب[ [سرعت +50k روزانه ] [جبران ریزش 30 روزه] [ظرفیت2m] 10,000,000,000 ﷼ 20 100000
قبل از ثبت سفارش حتما بخوانید در غیر این صورت شکایت از سرویس برعهده شما می باشد و فالوریها هیچ مسیولتی ندارد و فقط یک ماه ضمانت یمکنیم با توجه به الگوریتم اینستاگرام و اینده دار نبودن سرویس

برترین سرور فالوور از لحاظ سرعت در حال حاضر🥇📣

سرور میکس فوق سرعتی فول ضمانت فالوریها با ایدی 112
سرعت واقعی روزانه: 120kالی 180k
ریزش: در ماه اول بررسی شده ۵ درصد ولی در ماه های آینده با توجه به محدودیت های اینستاگرام هیچ تخمین درستی پیش بینی نمی شود ممکن است بعد یک سال ۵۰ درصد نیز بریزد و یا صد در صد سفارش
پشتیبانی و ضمانت فول فالوریها طبق توضیحات در یک ماه دکمه فعال می باشد می توانید کلیک کنید و جبران شود ریزش پیج
128 Jb100 10,000,000,000 ﷼ 100 40000
105 my test1 100,000,000 ﷼ 50 22000
108 Pr nah ah F 500,000 ﷼ 20 100000
109 Par nah L 200,000 ﷼ 20 100000
118 z7x 10,000,000,000 ﷼ 100 3000
121 Y XTK 10,000,000,000 ﷼ 100 15000
122 privet L nah 10,000,000,000 ﷼ 100 5000
123 test90d 100,000,000 ﷼ 10 1000000
127 M7892i2jdjd 6,800 ﷼ 10 50000
133 Nah ah F N 10,000,000,000 ﷼ 100 10000
134 Private par 10,000,000,000 ﷼ 100 20000
135 F CA_M30. S 10,000,000,000 ﷼ 30 5000
136 F CA_M30. N 10,000,000,000 ﷼ 30 5000
137 F CA_20% 18,000 ﷼ 100 20000
138 App user 10,000,000,000 ﷼ 100 1000000
139 mo 30 6,000 ﷼ 100 500000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

فالوور توییتر

44 فالوور توئیتر[ کیفیت عالی] [سرعت +5k روزانه] [30 روز جبران ریزش ] [ظرفیت 5k] 39,788 ﷼ 100 40000
دنبال کنندگان مختلط توییتر
ریزش کم
حداکثر: 200 هزار
شارژ مجدد 30 روزه
10-20 هزار در روز
131 فالوور توئیتر[ کیفیت عالی] [سرعت +5k روزانه] [ریزش ] [ظرفیت 100k] 33,390 ﷼ 100 500000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

ویو توییتر

53 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل 86 ﷼ 10 2147483647
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

لایک توییتر

132 لایک توئیتر [ کیفیت عالی] [سرعت 6k بر ساعت] [ریزش کم] [ظرفیت ] 29,805 ﷼ 10 10000
ID Service Rate per 1000 Min order Max order

تمام خدمات تیک تاک(فالو لایک کامنت ویو)

54 بازدید ویدیو تیک تاک 120 ﷼ 100 100000000
55 لایک تیک تاک 17,000 ﷼ 20 10000
مقدار باید مضرب 100 باشد. مثال 100,200,300,400.500.1000 مانند این در غیر این صورت سفارش لغو خواهد شد
فوری 10-5 دقیقه
5-10 هزار در روز
بدون ریزش
پروفایل خوب
58 فالوور تیک تاک 20,000 ﷼ 100 100000
شروع: 0-3 ساعت
سرعت: 5k-10k در روز
کیفیت: HQ
پر کردن مجدد: 15 روز
پیوند: پیوند یا نام کاربری پروفایل Tiktok

لغو/جزئی ممکن است
56 کامنت دلخواه تیک تاک 190,000 ﷼ 10 1000