ID سرویس قیمت به ازای ۱۰۰۰ عدد حداقل سفارش حداکثر سفارش

سرویس جدید⚡️⚡️

274 فالوور سرعتی اینستاگرام- کیفیت خوب - ریزش نامشخص (حدودی ۳۰ درصد)- بدون جبرانی- استارت انی⚡️⚡️ 11,922 تومان 10 500000

ویو اینستاگرام شرایط اضطراری 🆘️🆘️🆘️

268 ویو اینستاگرام شرایط اضطراری 🆘️ 2,500 تومان 100 2147483647
269 ویو اینستاگرام شرایط اضطراری 🆘️ سرور دوم2️⃣ 2,290 تومان 100 100000000
270 ویو اینستاگرام شرایط اضطراری 🆘️ سرور سوم 3️⃣ 2,380 تومان 100 10000000

لایک اینستاگرام اضطرایی 🆘️

258 لایک اضطرایی اینستاگرام میکس کیفیت متوسط- سرعت روزانه 100کا🚀 1,266 تومان 10 300000
261 لایک اضطرایی اینستاگرام تماما پروفایل و پست دار- سرعت روزانه ۱۰۰کا ریزش رفع شده🆘️🆘️🆘️ 3,100 تومان 10 300000
257 لایک اضطرایی اینستاگرام پروفایل دار کیفیت خوب | سرعت روزانه 50 هزار عدد⏰️💯 3,700 تومان 10 300000
250 لایک اضطرایی اینستاگرام تماما پروفایل و پست دار- سرعت روزانه ۳۰کا🚀 13,912 تومان 10 200000
251 لایک اضطرایی اینستاگرام پروفایل دار کیفیت خوب- سرعت روزانه 6کا🚀 3,100 تومان 10 300000
253 لایک اضطرایی اینستاگرام پروفایل دار کیفیت خوب- سرعت روزانه 6کا🚀 استارت انی 7,125 تومان 10 50000

❤️ شرایط اضطراری اینستاگرام(سرور پیشنهادی )❗️

245 🙎🙎‍♀️فالوور پر سرعت | کیفیت عالی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت ۵۰کا روزانه | ریزش 10 درصد🚀🚀🚀 20,778 تومان 10 1000000
242 🙎🙎‍♀️فالوور پر سرعت | کیفیت عالی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت ۵۰کا روزانه | جبرانی 365 روزه 25,742 تومان 50 1000000
243 ❤️لایک پر سرعت | کیفیت عالی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت 100کا روزانه | ریزش 5 درصد 2,840 تومان 10 200000
223 فالوور میکس سرور 3 | اکانت با کیفیت | استارت انی | سرعت 50k روزانه | ریزش ۱۰ درصد | جبرانی ۶۰روزه💥S3️⃣ (پیشنهادی)❤️ 20,728 تومان 10 500000
226 فالوور میکس سرور 5 | استارت انی | سرعت5کا روزانه | ریزش 10درصد | جبرانی 30روزه💥S5️⃣ 18,844 تومان 10 300000

فالوور میکس اینستاگرام 🙎‍♂️

17 فالوور سرور آسیا | سرعت بالا | ریزش نامشخص | بدون جبرانی 💥 11,451 تومان 50 500000
5 فالوور میکس اینستاگرام | سرعت میانگین ۲ الی ۵کا | ریزش ۲۰ درصد |دکمه 7 روز جبران ریزش |سرود برنامه اختصاصی ❤️ 17,716 تومان 100 1000000
نام سرویس:فالوور سرورنقره ای میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین8الی 15کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:200k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود

فالوور میکس 30 روز جبران ریزش🙎‍♂️

4 🔻فالوور اسپید میکس ایرانی🚀🚀 [کیفیت عالی] [سرعت فعلی2k] [ریزش 5 الی 10 درصد ] [30 روز جبرانی دکمه] کاملا اختصاصی 🔥 17,805 تومان 100 500000
ریزش بین ۵ الی ۱۰ درصد
سرویس کاملا اختصاصی 🔥
35 🔻فالوور سرور اژدها [سرعت +10k روزانه ] [جبران ریزش 30 روزه ] [ظرفیت 2m] سرور اختصاصی ❤️ 17,887 تومان 100 50000
140 فالوور با جبران ریزش ۳۰ روزه تضمینی-کیفیت بالا- سرعت بالا5kروزانه - باضمانت کامل جبرانی🔥🔥 18,852 تومان 100 500000
20 🔻فالوور سلطان [کیفیت میکس با کیفیت] [سرعت +10k] [ریزش 20 درصد] [ظرفیت 3m] 30 روز جبران ریزش 43,000 تومان 100 20000
نام سرویس:فالوور سرور سلطان میکس ایرانی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین30الی 50کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌میکس
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:500k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود

فالوور میکس 60 روز و 90 روز جبران ریزش🙎‍♂️

262 🙎🙎‍♀️فالوور پر سرعت | کیفیت عالی ۷ الی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت ۵۰کا روزانه | 60 روز جبرانی ♻️ 18,844 تومان 10 500000
263 🙎🙎‍♀️فالوور پر سرعت | کیفیت عالی ۷ الی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت ۵۰کا روزانه | 90 روز جبرانی ♻️ 18,844 تومان 10 500000

فالوور میکس 365روز جبران ریزش🙎‍♂️

272 🙎🙎‍♀️فالوور پر سرعت | کیفیت عالی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت ۵۰کا روزانه | جبرانی 365 روز✅️❤️ 25,034 تومان 10 1000000
264 🙎🙎‍♀️فالوور پر سرعت | کیفیت عالی ۷ الی ۱۵ پست هر اکانت | سرعت ۵۰کا روزانه | 365 روز جبرانی♻️ 23,000 تومان 10 500000

فالوور اینستاگرام کیفیت ایرانی(کاملا اختصاصی )🙎‍♂️

271 🔻فالوور 70 درصد ایرانی کیفیت خوب | سرعت +10k روزانه | ریزش20درصد | ظرفیت1 میلیون | سرویس پیشنهادی ❤️ 27,000 تومان 100 20000
8 فالوور 20 درصد ایرانی | ریزش10 الی20 درصد | سرعت روزانه 5000 عدد 40,000 تومان 100 50000
نام سرویس:فالوور با کیفیت ایرانی ۹۰ درصد پینهادی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=13500ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین5الی 7کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌فالوورها):‌۹۰درصد ایرانی
هدیه در هر سفارش:10%
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای یک پیج:50k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
143 فالوور 70 درصد ایرانی | ریزش10 الی20 درصد | سرعت روزانه 5000 عدد 70,000 تومان 100 10000
255 فالور ۱۰۰درصد پروفایل‌دار ایرانی | ریزش 10 الی 20 درصد | سرعت فعلی 5000عدد | استارت باتاخیر🕔 59,900 تومان 100 10000
29 فالور ۱۰۰درصد پروفایل‌دار ایرانی+هدیه😍❤ | ریزش 10 الی 20 درصد | سرعت فعلی +3000 عدد 130,000 تومان 50 20000
240 🔻فالوور ۲۰ درصد ایرانی کیفیت خوب | سرعت +10k روزانه | ریزش5درصد | ظرفیت1 میلیون | سرویس پیشنهادی ❤️ 47,000 تومان 100 20000
130 🔻فالوور ۵۰ درصد ایرانی کیفیت خوب | سرعت +10k روزانه | ریزش20درصد | ظرفیت1 میلیون | سرویس پیشنهادی ❤️ 56,000 تومان 100 20000

لایک اینستاگرام❤️

157 لایک میکس پرسرعت| سرعت 100کا روزانه | بدون جبرانی | ریزش طبق تست ۱۰ درصد |استارت انی 2,840 تومان 10 200000
7 🔻لایک اسپید | میکس سرعتی | ارسال برای همه نوع پست | ریلز،ای جی‌تی وی،تی وی، معمولی | سرور1️⃣ 2,250 تومان 10 250000
نام سرویس:لایک سرور اسپید سرعتی
پشتیبانی از تمام پست های ریلز، ای جی تی وی، نی وی، پست معمولی
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین50الی 100کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس کیفیت بالا
ریزش به ازای هزار عدد: زیر10درصد
ظرفیت برای پست:5میلیون لایک کننده

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابطال می شود
198 لایک نیترو بدون ریزش❤️‍🔥 سرعت ۵۰کا 1,800 تومان 10 250000
18 لایک سرور اسیا | میکس ایرانی |سرعت خوب | دارای لایک کننده ایرانی | 5,538 تومان 50 100000
نام سرویس:لایک میکس ایرانی سرعت متوسط
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=2800ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین2الی 5کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:20کا

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
2 🔻لایک سرور سلطان | میکس ایرانی با کیفیت | سرعت بالا | 5,500 تومان 50 20000
نام سرویس:لایک سرور سلطان میکس ایرانی با کیفیت
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=6000ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین10الی30کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:500k

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود
19 🔻لایک کیفیت بالا | دارای 10 الی 20 درصدلایک کننده ایرانی | استارت انی | سرعت بالا 6,800 تومان 100 50000
نام سرویس:لایک میکس سرعتی
قیمت به ازای هر ۱۰۰۰ عدد=ةومان
زمان استارت سفارش:انی
سرعت ارسال:میانگین بین80الی 150کا روزانه بسته به سفارشات بر روی سرور
کیفیت اکانت ها(‌لایک کننده گان):‌میکس
ریزش به ازای هزار عدد:15-20درصد
ظرفیت برای پست:5میلیون لایک

ضمانت و پشتیبانی سرویس: سرویس صفر تا صد ضمانت و پشتیبانی می شود اعم از ریزش فراتر از چیز گفته شده اعم از ناقصی و کم زدن سرویس
دقت نمایید برای پیج های میلیونی ارسال هزار عدد اصلا ریزش معلوم نمی شود چون پیج میلیونی خودش در حال ریزش هست
نکته دوم: حتما حتما باید از سرور ما زده باشید وگرنه اگر همزمان از سایت دیگر و سایت ما ارسال کنید این ضمانت ابتال می شود

لایک اینستاگرام جبران ریزش 30تا 90 روز❤️

155 لایک سرور هیولا | سرعت روزانه ۵۰کا | قابلیت کنسلی توسط کاربر | دکمه جبران ریزش ۳۰ روزه🔥 2,745 تومان 10 30000
91 لایک میکس بدون ریزش تضمینی | جبرانی ریزش ۴۵ روزه 🔥🔥 5,490 تومان 10 100000

لایک اینستاگرام جبران ریزش 365روز❤️

125 🔻لایک میکس سرعتی|سرعت ساعتی ۱۰ هزار عدد ارسالی|ریزش 0 الی5 درصد | جبرانی فعال ۳۰ روزه سرور2️⃣ 2,075 تومان 50 300000
215 🔻لایک میکس سرعتی|سرعت ساعتی ۱۰ هزار عدد ارسالی|ریزش 0 الی5 درصد | سرور3️⃣ 2,100 تومان 10 250000

لایک اینستاگرام کیفیت ایرانی(کاملا اختصاصی )❤️

89 🔻لایک 70 درصد ایرانی | ریزش 10 الی 20 درصد | سرعت 5هزار عدد روزانه 8,900 تومان 50 30000
90 🔻لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار | ریزش 10 الی 20 درصد | سرعت 5هزار عدد روزانه 28,000 تومان 50 30000
208 🔻لایک فول ایرانی 100٪پروفایل دار-سرعت ساعتی 1000عدد - ریزش بسیار کم(نهایت ۱۰ درصد) اختصاصی فالوریها ❤️ 34,501 تومان 50 20000

کامنت اینستاگرام متن دلخواه (کاملا اختصاصی)✉️

235 کامنت با متن دلخواه شما | سرعت روزی 500 عدد| استارت انی | تعداد از کاربران ایرانی حدودا ۳۰ الی ۴۰ درصد 🔥 50,000 تومان 5 100

ویو ویدیو(فیلم) اینستاگرام👁

254 ویو ویدیو اینستاگرام ارزان | استارت انی | سرعت 100k روزانه😍 909 تومان 100 1000000
6 👌ویو اضطرایی| برای تمام پست ها و igtv| استارت انی و فوری | سرعت فعلی 4کا در یک ساعت💥 3,692 تومان 100 2147483647
ویو سریع ایرانی
استارت: آنی زیر ۱۰ ثانیه
کیفیت: عالی
ریزش صفر
سرعت: 500k بر ساعت 😍
پشتیبانی از تمام نوع پست ها ریلز،تی وی،ای جی تی وی،پست معمولی


پشتیبانی صفر تا صد توسط فالوریها
114 🔻ویو پایدار | سرعت ۱۰۰کا در یک ساعت | استارت انی سرور پیشنهادی ❤️ 3,692 تومان 100 2147483647
214 ویو اضطرایی اینستاگرام | سرعت ۱۰کا بر ساعت | استارت انی💥💥💥 3,692 تومان 100 200000
33 🔻ویو پست سرعتی و پایدار [پشتیبانی از تمام لینک ها]+ استارت 10 دقیقه ای💥💥💯 3,692 تومان 100 2147483647
194 ویو اسپید برای تمام پست ها - سرعت ۲۰۰ کا در یک روز _ استارت انی💥💥💥 3,692 تومان 100 2147483647
195 ویو اضطرایی و بسیار گران قیمت🤕| برای تمام پست ها | استارت انی و فوری | موقتا این قیمت🤕 3,098 تومان 100 10000000
241 ویو ویدیو- تست 757 تومان 100 2147483647

ویو استوری اینستاگرام👁

9 🔻ویو استوری | همیشه پایدار | استارت انی | سرعت ۱۰کا در ساعت | بازدید همه استوری ها | قابلیت کنسلی توسط کاربر | 7,495 تومان 20 10000
23 🔻ویو استوری | همیشه پایدار | استارت انی | سرعت 10 در ساعت | بازدید همه استوری ها | قابلیت کنسلی توسط کاربر سرور2️⃣ 7,495 تومان 10 10000
164 🔻ویو استوری | همیشه پایدار | استارت انی | بازدید همه استوری ها | قابلیت کنسلی توسط کاربر سرور2️⃣ 10,599 تومان 10 15000

ویو لایو اینستاگرام👁

177 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۱۵ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) 110,287 تومان 10 20000
178 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۳۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) 220,575 تومان 10 20000
179 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۶۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) 367,626 تومان 10 20000
180 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۹۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) 551,439 تومان 10 20000
181 ویو لایو + لایک ( ماندگاری در لایو: ۱۲۰ دقیقه👀) (استارت: فورا) (سرویس همیشه پایدار و انی) 735,252 تومان 10 20000

امار اینستاگرام{ریچ و ایمپریشن,بازدید پروفایل,اکسپلور,سیو}🚀⬆️

22 🔻سیو پست اینستاگرام همیشه فعال و سریع 12,114 تومان 100 30000
24 🔻ریچ+ایمپریشن سریع و پرقدرت 6,057 تومان 10 50000
193 سیو پست اینستاگرام سرعت ساعتی ۲کا | برترین در جهان 90,855 تومان 5 3000

فروش پیج آماده اینستاگرام💯تضمینی

183 تعیین مقدار پیج از لیست پایین[توضیحات خوانده شود] 21,600 تومان 100000 1500000
فروش پیج اینستاگرام اختصاصی سایت فالووریها
پیج ها از ۱۰۰کا هستن تا ۱ میلیون ۵۰۰کا
عمر پیج ها چقدر است؟ پیج ها عمر ۶ الی ۱.۵ ساله دارن و صفحات تازه ایجاد شده نیستند
ریزش پیج ها چقدر است؟ پیج ها ۶ ماه هست که ریزشی نداشته اند ولی باز هم سایت فالوریها ۶۰ روز دیگر نیز ضمانت میکند

فالورها سروری هستند یا برنامه؟ فالورها از سرور برنامه هستند که تمام پیج ها توسط انسان ها ساخته شده اند و ارتقا یافته اند

توجه فرمایید: عدد در کادر خرید مقدار پیج را وارد کنید

لیست تعدادی از پیج ها در زیر قرار می‌گیرد میتوانید انتخاب کنید و آدرس پیج و مقدار آن را وارد کنید

بر روی لینک زیر کلیک کنید و پیج ها را مشاهده نمایید
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak6zLtKDHtkzJgOcSiapw-d_feR4UhsZg_LWqQRMQIM/

جذب فالوور هدفمند و فعال(بدون تبلیغات)

28 🔻ارسال به دایرکت ایرانی ها انبوه و بازخورد عالی | اختصاصی فالوریها 🔥 155,000 تومان 1000 2000
این سرویس ویژه بهترین گزینه برای دیده شدن پست شما میباشد
آبدیت شده بر اساس پارامتر های 2023 و الگوریتم جدید اینستاگرام
اشما با استفاده از این سرویس به صورت 100% واقعی و ایرانی میباشد میتوانید یک قدم به اکسپلور نزدیک شودی

بر اساس الگوریتم جدید اینستاگرام : تاثیر اشتراک گذاشتن پست بسیار بالا هست

شیوه کار » ما پست شما را به تعداد دلخواه ورودی شما به فالوور های فعال!! پیج های فعال ایرانی واینر ها ارسال میکنیم که علاوه بر بالا رفتن 100% واقعی اشتراک گذاری پست شما ورودی بالایی هم به پیج دریافت میکنید و برای پیج شما بسیار عملکرد مثیبتی محسوب میشود

نکته> پست توسط یوزر های کاملا ایرانی و خانم فعال برای کاریران ارسال میشود
نکته: :بازدهی این سرویس بسیار به جذابیت پست و محتوای شما بستگی دارد


یک قدم تا اکسپلور
پشتیبانی از IGTV - و تمام نوع پست

لینک پست مورد نظر وارد کنید
80 منشن اینستاگرام پربازده ( لیست دلخواه شما) 68,141 تومان 1000 100000
منشن اینستاگرام پربازده ( لیست دلخواه شما): لیست خود را یه صورت دلخواه ارسال کنید دقت فرمایید حداقل ۱۰۰۰ نفر و در هر خط یک نفر را وارد کنید

استارت سفارش حداکثر 3 ساعت

در هر کامنت 10 نفر منشن خواهند شد
81 منشن اینستاگرام پربازده (فالورهای پیج هدف) 71,926 تومان 1000 100000
منشن اینستاگرام پربازده (فالورهای پیج هدف): در این نوع منشن شما پیج هدف که قصد دارید فالورهای آن را در زیر پست خود منشن کنید وارد میکنید و همچنین دقت فرمایید که پیج حداقل ۱۰۰۰ فالور داشته باشد و همچنین اگر پیج ۱۰کا فالوور دارد و همه آن ۱۰کا را می‌خواهید حتما در بخش تعداد عدد ۱۰ هزار وارد کنید

و اگر پیج ۵۵۰۰ فالوور دارد در بخش تعداد ۵۵۰۰ وارد کنید هر اندازه که پیج فالوور دارد را وارد نمایید تا دقیق و کامل خروجی گرفته و منشن شود

استارت سفارش حداکثر 3 ساعت

در هر کامنت 10 نفر منشن خواهند شد
82 منشن اینستاگرام پربازده(فالوینگ های پیج هدف) 71,926 تومان 1000 100000
منشن اینستاگرام پربازده (فالورهاینگ های پیج هدف): در این نوع منشن شما پیج هدف که قصد دارید فالورهاینگ آن را در زیر پست خود منشن کنید وارد میکنید و همچنین دقت فرمایید که پیج حداقل ۱۰۰۰ فالورینگ داشته باشد و همچنین اگر پیج ۱۰کا فالوورینگ دارد و همه آن ۱۰کا را می‌خواهید حتما در بخش تعداد عدد ۱۰ هزار وارد کنید

و اگر پیج ۵۵۰۰ فالوورسنگ دارد در بخش تعداد ۵۵۰۰ وارد کنید هر اندازه که پیج فالوورسنگ دارد را وارد نمایید تا دقیق و کامل خروجی گرفته و منشن شود

استارت سفارش حداکثر 3 ساعت

در هر کامنت 10 نفر منشن خواهند شد
84 منشن اینستاگرام(خروجی براساس‌ لایک کننده گان یک پست) 71,926 تومان 1000 100000
منشن اینستاگرام( لایک کننده گان یک پست): در این نوع منشن شما لینک پست هدف که قصد دارید لایک کننده گان آن پست را در زیر پست خود منشن کنید وارد میکنید
و همچنین دقت فرمایید که پست حداقل ۱۰۰۰ لایک کننده داشته باشد
و همچنین اگر پست ۱۰کا لایک کننده دارد و همه آن ۱۰کا را می‌خواهید حتما در بخش تعداد عدد ۱۰ هزار وارد کنید

و اگر پست ۵۵۰۰ لایک کننده دارد در بخش تعداد ۵۵۰۰ وارد کنید هر اندازه که پست لایک کننده دارد را وارد نمایید تا دقیق و کامل خروجی گرفته و منشن شود

استارت سفارش حداکثر 3 ساعت

در هر کامنت 10 نفر منشن خواهند شد
85 منشن اینستاگرام(خروجی براساس کامنت گذارن یک پست) 71,926 تومان 1000 100000
منشن اینستاگرام(کامنت گذارن یک پست): در این نوع منشن شما پست هدف که قصد دارید کامنت گذراندن)کسانی که در زیر پست هدف شما کامنت گزاشته اند) آن ها را در زیر پست خود منشن کنید وارد میکنید
و همچنین دقت فرمایید که پست هدف شما حداقل ۱۰۰۰ کامنت داشته باشد و یا بیشتر شاید کامنت تکراری نیز کاربری زده باشد
و همچنین اگر پست ۱۰کا کامنت گذار دارد و همه آن ۱۰کا را می‌خواهید حتما در بخش تعداد عدد ۱۰ هزار وارد کنید

و اگر پست ۵۵۰۰ کامنت گذار دارد در بخش تعداد ۵۵۰۰ وارد کنید هر اندازه که پست کامنت گذار دارد را وارد نمایید تا دقیق و کامل خروجی گرفته و منشن شود

استارت سفارش حداکثر ۲۴ ساعت

در هر کامنت ۵ نفر منشن خواهند شد
92 منشن اینستاگرام(خروجی براساس هشتگ) 71,926 تومان 1000 100000
منشن اینستاگرام(خروجی براساس هشتگ): هشتگ و یا هشتگ های خود را به صورت
#تهران #ایران #زاهدان وارد نمایید و یا اگر هدف شما یک هشتگ هست #تهران را به تنهایی وارد نمایید

و همچنین دقت فرمایید در بخش تعداد مقداری که می‌خواهید منشن شود را وارد نمایید

اگر شما به فرض عدد ۱۰۰۰ وارد کنید از #تهران ۱۰۰۰ نفر خروجی گرفته می شود و منشن
اگر تعداد بالا نیاز دارید حتما در بخش تعداد رقم دلخواه را بزنید

استارت سفارش حداکثر ۲۴ ساعت

هر کامنت ۵ نفر منشن خواهند شد

اینستاگرام تردز❤️‍🔥

206 فالوور تردز- استارت انی - سرعت ۵کا- جبران ریزش ۳۰ روزه-اختصاصی❤️ 37,867 تومان 100 20000
202 🫂فالوور تردز- استارت انی - سرعت عالی _جبران ریزش ۳۰ روزه♻️ 40,896 تومان 100 20000

ممبر کانال و گروه ۱۰۰درصد واقعی❤️

246 ممبر گروه و کانال کاملا ایرانی- سرعت روزی ۵کا - ریزش طبیعی-یوزر واقعی (تگرام غیر رسمی)💥💥💥 56,000 تومان 500 200000

ممبر کانال تلگرام

113 ممبر طلایی | استارت زیر ۲ ساعت | ظرفیت روزانه ۵۰کا | کیفیت تماما انلاین | ریزش صفر | 3ماه ضمانت ریزش صفر | اختصاصی فالوریها ❤️‍🔥 78,385 تومان 10 50000
99 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش و گارانتی دار ۳۰ روزه ⛔️| استارت انی | سرور 7️⃣ 121,176 تومان 500 100000
استارت آنی
دارای پشتیبانی صد در صد
توجه نکته بسیار مهم:لینک را به صورت https://t.me/linkgroup وارد کنید وگرنه کنسل خواهد شد

ظرفیت ۲۰۰کا ظرفیت
ریزش ۱۵ الی ۲۰ درصد
کیفیت فوق العاده بالا
102 ممبر تلگرام |سرعت بالای 50 کا روزانه | توجه ریزش دارد | استارت انی 122,122 تومان 500 100000
استارت آنی
دارای پشتیبانی صد در صد
توجه نکته بسیار مهم:لینک را به صورت https://t.me/linkgroup وارد کنید وگرنه کنسل خواهد شد
ظرفیت ۱۰ الی ۲۰کا برای هر کانال روزانه با وجود محدودیت های فعلی
ریزش ۱۵ الی ۲۰ درصد
کیفیت فوق العاده بالا
101 ممبر تلگرام | استارت انی | ریزش 5 الی 30درصد | سرعت خوب | دکمه کنسلی فعال 45,441 تومان 10 10000
96 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش ⛔️| استارت انی | سرور 2️⃣ 132,496 تومان 500 150000
145 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش ⛔️| استارت انی | سرور 3️⃣ 122,122 تومان 500 50000
147 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش ⛔️| استارت انی | سرور 5️⃣ 132,536 تومان 500 100000
146 ممبر تلگرام | سرعت بالا | بدون ریزش ⛔️| استارت انی | سرور 4️⃣ 121,176 تومان 500 100000

بازدید تک پست و چند پست تلگرام

45 🔻نمایش پست تلگرام | 1 پست آخر | سرعت روزانه 5 میلیون بازدید | استارت انی 757 تومان 10 50000
46 نمایش پست تلگرام | 5 پست آخر 3,886 تومان 10 10000000
47 نمایش پست تلگرام | 10 پست آخر 7,665 تومان 10 10000000
48 نمایش پست تلگرام | 20 پست آخر 15,241 تومان 10 10000000

🌟 خدمات روبیکا(روبینو) [ فالوو ،لایک ،ویو ]

225 سرویس فالوور روبیکا (روبینو) | سرعت۵کا| استارت ۱ ساعته💥 21,000 تومان 500 10000
165 فالوور روبیکا(روبینو) 🧑 36,000 تومان 25 25000
166 لایک روبیکا (روبینو) ❤️ 6,500 تومان 25 25000
167 ویو پست روبیکا (روبینو)👀 2,700 تومان 25 25000
176 ممبر کانال روبیکا👩👨 76,000 تومان 25 25000
190 بازدید پست آخر کانال روبیکا 6,500 تومان 25 25000

تمام خدمات یوتیوب

188 لایک یوتیوب | استارت انی | بدون ریزش تضمینی | سرعت عالی 42,600 تومان 10 1000000
189 کامنت دلخواه یوتیوب | استارت انی | بدون ریزش تضمینی | سرعت عالی 662,681 تومان 10 1000
239 ویو یوتیوب | استارت انی | بدون ریزش تضمینی | سرعت عالی 146,736 تومان 500 10000000

تمام خدمات تیک تاک(فالو لایک کامنت ویو)

54 بازدید ویدیو تیک تاک|همیشه پایدار|سرعت بالا| استارت انی 946 تومان 100 100000000
55 لایک تیک تاک|همیشه پایدار| ریزش کم|سرعت بالا 24,986 تومان 50 50000
مقدار باید مضرب 100 باشد. مثال 100,200,300,400.500.1000 مانند این در غیر این صورت سفارش لغو خواهد شد
فوری 10-5 دقیقه
5-10 هزار در روز
بدون ریزش
پروفایل خوب
142 فالوور تیک تاک |همیشه پایدار |سرعت بالا|میانگین سرعت 50 الی 100کا روزانه 343,072 تومان 50 50000
56 کامنت دلخواه تیک تاک 411,809 تومان 10 1000

فالوور توییتر

44 فالوور توئیتر[ کیفیت عالی] [سرعت +5k روزانه] [30 روز جبران ریزش ] [ظرفیت 5k] 946,687 تومان 10 500000
دنبال کنندگان مختلط توییتر
ریزش کم
حداکثر: 200 هزار
شارژ مجدد 30 روزه
10-20 هزار در روز
131 فالوور توئیتر[ کیفیت عالی] [سرعت +5k روزانه] [ریزش ] [ظرفیت 100k] 137,269 تومان 250 500000

ویو توییتر

53 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل 473 تومان 200 2147483647

لایک توییتر

132 لایک توئیتر [ کیفیت عالی] [سرعت 6k بر ساعت] [ریزش کم] [ظرفیت ] 151,470 تومان 20 3000

💚 Private

224 Pars mm30 39,000 تومان 1000 30000
137 F CA_20% 70,000 تومان 100 20000
184 Pd 3,100 تومان 10 200000
252 لایک اضطرایی اینستاگرام تماما پروفایل و پست دار- سرعت روزانه ۳۰کا🚀 8,000 تومان 10 100000
259 پدرام 840,700 تومان 50 10000
260 Flw 100 ir 78,900 تومان 50 20000

🤕 سرویس از رده خارج شده صرفا برای فعال ماندن دکمه جبرانی

162 فالوور میکس سرور 5 | اکانت با کیفیت | استارت انی | سرعت۱۵کا روزانه | ریزش ۱۰ درصد | جبرانی ۳۰روزه💥S5️⃣ 12,248,357 تومان 10 5000000

خدمات اکسپلورر اینستاگرام 📊

232 سیو پست سرعت بالا-سرور1️⃣ 6,151 تومان 100 150000
233 پروفایل ویزیت 9,466 تومان 100 5000000
234 ریچ + ایمپریشن از اکسپلور😍❤️ استارت انی و ارسال سریع 3,300 تومان 10 300000
236 شیر(ارسال پست به دیگران) پست اینستاگرام- سرعت بالا و استارت انی💥 28,400 تومان 100 5000000